Yapı Kimyasalları üretim tesisleri hazır sıva, seramik yapıştırma, derz dolgu, alçı gibi malzemelerin üretim tesislerine yönelik hazırlamış olduğumuz SUNCHEMY Ver 2.3  Programı ve Otomasyon Sistemimiz Batch sistem mimarisine göre tasarlanmış, tam otomatik PLC kontrollu, sistem tipi ve yapısından bağımsız olarak çalışabilen bir programdır. 

       
Sistemi meydana getiren tartım üniteleri, taşıyıcı konveyörler, karıştırma mikserleri, fırın ve kurutucu gibi motorların çalışma sıraları, durma şartları, işlem sonu yapacağı görev PLC tarafından otomatik olarak ayarlanır ve çalıştırılır. Sistem tamamen PLC Kontrollu olup üretim tam otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.  

SUNCHEMY Ver 2.3 Yapı Kimyasalları Üretim Tesisi Otomasyon Programı:   

 •  Sistem çalışma şekli tam manuel, yarı otomatik ve tam otomatik olarak seçilebilir.  
 •  Ana ekran üzerinde sistemin çalışması ve o anda yapılan reçete izlenebilmektedir.
 •  Günlük girilen üretim programı ile kesintisiz üretim sağlanmaktadır.  
 •  Otomatik üretim sırasında gerekirse araya üretim girilebilmekte böylece maksimum verim ile çalışılabilmektedir.  
 • Sırada bekleyen üretimler ana ekrandan izlenebilmektedir.  
 •  Üretim emirleri sınırsız sayıda verilebilmektedir.  
 •  Sistem çalışırken manuel kumandaya geçilip tekrar otomatiğe alındığında veya herhangi bir elektrik kesintisinde program üretime kaldığı yerden devam etmektedir.  
 •  Otomatik kamyon kantarı bağlantısı ile stok kaydı yapılabilmekte ve girişi yapılan stokların daha sonra rapor şeklinde alınması ve kantar fişi basımı sağlanmaktadır. 
 • Sınırsız reçete kaydı yapılabilmektedir. 
 • Reçetelere özel parametreler (karıştırma mikseri kapasitesi, karıştırma süresi, çimento gecikme süresi, su gecikme süresi, mikser kapak süresi vb.) girilerek her reçeteye özel ayar yapılabilmektedir.  
 •  Sınırsız sayıda müşteri kaydı ve her müşteriye sınırsız sayıda şantiye kaydı girilebilmektedir.  
 • Silo ayarlarından direkt olarak silo seçme veya malzemelerin silolarının yerini değiştirme özelliği mevcuttur.  
 •  Zaman ayarları, kapasite ayarları, havada kalan malzeme ayarları gibi birçok parametrenin sistemin daha hızlı çalışabilmesi veya üretim kalitesinin yükseltilmesi için değiştirmesine izin verilmiştir.  
 •  Kantar tartımları indikatörlüdür. Azaltma değerleri her malzeme için girilebilmekte ve otomatik olarak havada kalan değeri hesaplanmaktadır.  
 •  Arızaların operatör tarafından daha çabuk fark edilmesi için sesli uyarı özelliği ve yazılı olarak ana ekran altında alarm göstergesi özelliği bulunmaktadır.  
 •  Operatörün üretim haricinde diğer programları çalıştırması engellemek için Windows koruması bulunmaktadır.  
 •  Kamyon kantarının bağlantısı kullanıcıya bırakılmıştır. İstenilen kantarın protokolu sisteme girilerek test edilebilir ve ek bir cihaz gerektirmeden bağlanmaktadır.
 • Kullanıcı tanımlama ve yetki seviyesi verme maksimum yetkili kişiye verilebilir ve istenildiği zaman sınırsız sayıda kullanıcı eklenebilmektedir.  
 • Geçmişte oluşan hatalar, oluşma zamanı, onay zamanı ve düzelme zamanı rapor halinde görülebilmektedir.  
 •  Sistemde oluşan hatalar, değişiklikler, dış müdahaleler kara kutu raporlarından izlenmekte, hangi operatör tarafından yapıldığı öğrenilebilmekte ve rapor olarak alınabilmektedir. 
 •  Raporlar ekranında yeterli sayıda her firmanın isteğini karşılayacak şekilde rapor bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcının kendine özel rapor oluşturabilmesi için sistemde raporlar bölümünde rapor dizayn bölümü de bulunmaktadır.  
 • SUNCHEMY Ver 2.3 programı network ortamına dahil edilerek Ana Merkez, Laboratuvar, Muhasebe  ve diğer birimlerle haberleştirilebilir özelliktedir.

    

 ODTÜ Kimya Laboratuvarı için hazırladığımız Bor Test Sistemi Otomasyonu (2006)