Fabrika ve işletmelerde üretimin hızını ve devamlılığını etkileyen en önemli unsurlardan biride depolamaktır. Her nekadar  "depolama" malzemelerinin bir yerde biriktirmesi anlamına gelse de, tek başına bir anlam ifade etmez. Malzemelerin depodaki yerleri, miktarı, son durumları, giriş ve çıkış bilgileri gibi verilerin kullanıcı tarafından bilinmesi gerekliliği otomatik kontrollü  depolama sistemlerinin doğmasındaki en büyük etkendir. Silo ve depolama sistemlerinin ihtiyaç duyulduğu her fabrika ve işletme için modüler yapıda hazırladığımız sistemlerimiz;

  • Malzeme giriş kontrolü
  • Yerleştirme
  • Yer-birim değiştirme
  • Sevk Toplama / Hazırlama
  • Çıkış / Sevkiyat
  • Stok / Envanter sayımı

gibi özellikleri ile anahtar teslim olarak tasarlanmıştır.