Günümüzde enerji kaynaklarının oldukça daralmış olması enerjinin daha etkin yönetilmesinin gerekliliğini göstermektedir. Bu da işletmelerin, dağıtım şebekelerini devamlı denetim altında tutmasını gerektirmektedir. Enerji dağıtım sistemlerinde otomasyon denilince, harcanan enerjinin analizi ve maliyet tesbiti, zamana bağlı istatistik verilerin saatlik, günlük, haftalık ve aylık raporlar halinde incelenmesi, şebeke, jeneratör ve UPS koordinasyonu ile aynı zamanda şalt otomasyonu gibi genel konular akla gelir. Tam otomatik olarak PLC üzerinden ve Bilgisayar Kontrollu SCADA üzerinden çalışan

SUNENERGY Ver 1.1 Co-generation, Jeneratör ve Enerji İzleme Otomasyon Programı ile; 

  • Enerji analizörleri üzerinden okunan tüm elektriksel büyüklüklerin anlık olarak izlenmesi, raporlanması ve kumanda edilmesi gerçekleştirilir.  
  • Tesislerde Enerji sağlayıcı unsurlar olan jeneratörler, trafolar ve bunlara bağlı olarak güç dağıtımını gerçekleştiren şalterler için açık-kapalı konumu, arıza durumu, çalışma saati, arızalı kaldığı süre gibi bilgilere SCADA üzerinden erişim sağlanır. 
  • Şebeke – Jeneratör geçişi otomatik hale getirilebilir.  
  • Saatlik, Günlük, Aylık, Yıllık olarak arıza, çalışma, enerji tüketimi gibi birçok rapor alınabilir.  
  • Kullanıcılar için yetki seviyeleri tanımlanarak her operatöre farklı yetkiler verilir ve sistem güvenliği sağlanır.  
  • Trafolar için, Bucholz açma, Bucholz Alarm, Sıcaklık Açma, Sıcaklık Alarm, Yağ Seviyesi gibi sinyallerin izlenmesi gerçekleştirilir.  
  • Jeneratörler için yakıt tankı seviyesi, soğutma ünitesi kontrolu yapılabilir.  
  • Yangın Alarm, Deprem Uyarı, Doğalgaz kaçağı gibi sistemlerine bağlanarak herhangi bir tehlikede elektrik kesintisi uygulanabilir.  
  • Yük atma, yük alma işlemleri gerçekleştirilir.  
  • Muhasebe Programları ile entegre olarak tüketim raporu hazırlanabilir.