Reverse Osmosis Kısaca RO yani Ters ozmoz işlemi demektir. Prensip olarak yarı geçirgen membran kullanılarak suda çözünmüş maddelerin arıtılması işlemidir. Özellikle distilasyon ve deiyonizasyona alternatif olarak, klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek kuyu sularında), suyun içindeki minerallerin %90-99.8 oranında giderilmesini sağlar.Su teknolojindeki gelişme ile beraber RO cihazları evsel ve endüstriyel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu sistemde yüksek basınç uygulanan su, membranlara doğru itilir. Membranlara doğru itilen ham suyun bir kısmı ,yüksek basıncın etkisiyle yarı geçirgen membranın karşı tarafına geçerken ,besleme tarafında kalan konsantre su membran yüzeyini süpürerek drenaja atılır. Elde edilen arıtılmış suyun oranı suyun tuzluluk oranına göre değişir. Bu orankuyu sularında %70 lere ulaşırken Denizsuyu için %40 civarındadır.

RO Sistemi Ekipmanları  

 • Ham su ve temiz su depoları
 • Ham su besleme pompası
 • Giriş Filtresi
 • Ultra Filtre
 • Kimyasal dozaj pompası üniteleri
 • Yüksek basınç pompası
 • Membran modülleri (membran ve membran kılıfları ) 
 • Otomatik ve manuel kontrol vanaları
 • Alçak ve yüksek basıç borulamaları
 • PLC kontrollü kumanda panosu
 • Enstrümanlar (Basınç ve debi göstergeleri,iletkenlik,pH ve ORP analizörleri,alçak ve yüksek basınç şalterleri)

SUNOSMOS Ver 1.0 Programı ve kontrol edilebilen özellikler ;

 

 • Sistem Siemens S7-200 PLC ve WinCC Flexcible Scada Programımızın kontrolu ile tam otomatik olarak çalıştıırılmaktadır.
 •  Hamsu ve temiz su depolarındaki seviye kontrolu ile pompaların otomatik olarak besleme yapması sağlanmaktadır.
 •  Ultrafiltre’nin operatör tarafından belirlenen zaman ayarlaması ile sırayla yıkanması yapılmakta ve bu işlem boyunca tesisin durmasına gerek kalmamaktadır. 
 •  Sistemdeki tüm motorlar için çalışma ve durma sıraları, başlangıç gecikme zaman ayarları bilgisayar üzerinden kolaylıkla yapılmaktadır. 
 •  Hız kontrollu geri dönüş pompası için frekans değerleri PID algoritması ile otomatik olarak hesaplanmakta ve giriş çıkış basınçları dengelenmektedir. 
 •  Sisteme ait Basınç, Sıcaklık, pH, ORP, İletkenlik, TDS, Akış değerleri bilgisayar üzerinden izlenmekte ve raporlanabilmektedir.
 •  Kimyasal Dozaj pompalarının otomatik olarak çalıştırılıp durması operatörün zaman ayarları ile mümkün olmaktadır. 
 •  Membranların Yıkama zamanları için uyarı verilmesi, son yıkama tarihinin ve bir sonraki yıkama süresinin bilgisayar üzerinden takibi mümkündür. 
 •  Opsiyonel olarak Kablosuz veya ProfiNET üzerinden uzaktan izlenebilme özellikleri bulunmaktadır.